alap adatok
  1. (minimum 4 karakter)
  2. (minimum 4 karakter)
szállítási adatok
telefonszám
  1. +36
hírlevél

Vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételek
egyéni vásárlók részére

 
A Culinaris Kft. on-line áruház szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő vásárlók részére
Hatályos: 2014. március 15. napjától
 
1. Értelmező rendelkezések
  1. Szolgáltató: a Culinaris Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített neve: Culinaris Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Perc u. 8.
Képviselő: Varga Ákos ügyvezető
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-715795
Adószáma: 13039831-2-42
Ügyfélszolgálat címe: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 41.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 061-354 0777
Ügyfélszolgálat e-mail címe: webshop@culinaris.hu
Szakmai érdekképviseleti, kamarai tagsága:-
Szolgáltató részére tárhelyet biztosító: AXIO Kft. (cg.: 01-09-684405 , székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 5. 5. lház. 8. em. 46.)
  1. Egyéni vásárló/felhasználó: a fogyasztó, a fogyasztónak nem minősülő természetes személy és a nagykereskedőnek nem minősülő cég.
  2. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a www.culinaris.hu honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.
  3. Fogyasztónak nem minősülő természetes személy: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy, aki a www.culinaris.hu honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.
  4. Nagykereskedőnek nem minősülő cég: az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából bejegyzésre került és gazdasági tevékenysége nem kereskedelemre vagy vendéglátásra irányul, és a www.culinaris.hu honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.
  5. Illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)
 
2. Általános rendelkezések
A www.culinaris.hu internetes oldalon elérhető a Szolgáltató termékkatalógusa, amely tartalmazza a Szolgáltató által forgalmazott élelmiszereket és egyéb termékeket (továbbiakban: webáruház). A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a rendelést leadó, elfogadott regisztrációval rendelkező egyéni vásárló (továbbiakban Megrendelő) között.
A Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja, és jóváhagyólag tudomásul veszi a jelen vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely módosított ÁSZF a www.culinaris.hu internetes oldalon való közzététellel lép hatályba és Megrendelő azt a közzétételt követő első megrendeléssel fogadja el.
 
3. A szerződő felek azonosítása, regisztráció
 
A vásárlási szerződés a Culinaris Kft., mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre.
 
A Szolgáltató csak a www.culinaris.hu oldalon, a Culinaris Kft. logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt rendelésekért felel.
 
A megrendelés előfeltétele az egyéni vásárlónak a www.culinaris.hu honlapon történő regisztrációja és annak a Szolgáltató általi visszaigazolása.
 
A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével megadja az adatait, amelyeket bármikor módosíthat. A Culinaris Kft. a megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Culinaris Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció esetén, továbbá amennyiben Megrendelő a jelen szerződéses feltételek szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a regisztrációt jogosult törölni, továbbá jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak-e. Megrendelő a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a bejelentés elmulasztásából eredő károk és költségek Megrendelőt terhelik.
 
A www.culinaris.hu oldalon található „regisztráció” menüpontra kattintva kerül sor a Megrendelő alábbi adatainak megadására: felhasználónév és jelszó, email cím, szállítási és számlázási cím illetve telefonszám. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy adott e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni, erre a rendszer figyelmeztet. A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló e-mailt küld a Megrendelőnek az általa a regisztráció során megadott email címre, Megrendelő az ebben található linkre kattintva a regisztrációt megerősíti, a regisztráció kizárólag ezt követően minősül a Szolgáltató által visszaigazoltnak és aktívnak (a továbbiakban: regisztrált felhasználó).

4. Belépés a webáruházba aktív regisztrációval rendelkező Megrendelők esetén

A regisztrált felhasználó „belépés” menüpontra kattintva a felhasználónév és a jelszó megadásával jelentkezhet be saját felhasználói fiókjába, ahol módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, illetőleg nyomon követheti a korábbi vásárlásait.
Amennyiben a regisztrált felhasználó elfelejti a jelszavát, akkor az „elfelejtettem a jelszavam” menüpont alatt, a regisztrációkor megadott e-mail cím megadását követően, a megadott e-mail címre a Szolgáltató által megküldöttek szerint léphet be a fiókjába.
Megrendelő ismételten tudomásul veszi, hogy webáruházban csak azon felhasználók rendelései teljesíthetőek, akik érvényes szállítási adatokat és elérhetőségeket adnak meg. A hibás szállítási adatok és elérhetőség megadásából származó esetleges következményekért a Culinaris Kft. felelősséget nem vállal.
Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjából leadott megrendelésekért, Szolgáltatót e tekintetben felelősség nem terheli.
 
5. Vásárlás menete

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruházban termék kizárólag regisztrált felhasználó által rendelhető. A nem regisztrált felhasználó által a kosárba tett termékek elvesznek, miután a nem regisztrált felhasználó elhagyja az oldalt. 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban elérhető szolgáltatói termékkatalógus nem minősül a Szolgáltató által tett, a vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.
A webáruházban található termékképeket a Szolgáltató állította elő, azok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webáruházban található termékképek mintának tekintendők, Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.
A webáruházban minden termék fényképének a bal felső sarkában található egy csillag, amire kattintva az adott termék a regisztrált felhasználó által hozzáadható a kedvencek listájához. Ez a lista a regisztrált felhasználó fiókjában a személyes adatok menüpont alatt nyomon követhető.
A webáruházban található nem előrecsomagolt, úgynevezett kimérős áruk esetében először a vásárolni kívánt mennyiséget kell a regisztrált felhasználónak beállítania, csak ezt követően van mód a termék kosárba tételére.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint egyes termékkategóriák termékei csak budapesti vagy Budapest környéki szállítási címet megadó vásárlók számára elérhetők, figyelemmel arra, hogy a hosszabb időt igénybe vevő vidéki szállítás során esetlegesen olyan mértékű minőségbeli károsodás érhetné a termékeket, mely felhasználásukat jelentős mértékben korlátozná vagy lehetetlenné tenné. A területileg korlátozott termékek a „Csak Budapesten” színes logóval vannak ellátva. A „Hidegtálak”, illetve a „Szendvicsek” csak Budapesten rendelhetők.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy friss termékek egy része – többnyire sajtok, sonkák és antipastik – kimérve kaphatók, ennek megfelelően a webáruházban ezek vonatkozásában nincs előre meghatározott rendelési mennyiség. Ezen termékek rendelése esetében mennyiségi intervallumokat határoz meg a Szolgáltató. A kimérve kapható termékek esetében a webáruházban megjelölt mennyiséghez képest +/- 3 dkg-os eltérés megengedett, ennek megfelelően a rendelés végösszege is változhat. Megrendelő Szolgáltató fenti tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A megrendelés menete

Amennyiben Megrendelő befejezte a vásárlást a webáruházban, a kiválasztott termékeket a jobb oldalon található kosár ikonra kattintva rendelheti meg, az alábbiakban részletezett lépések szerint. Minden lépésről van lehetőség visszamenni egy szintet, illetve továbbfolytatni a vásárlást.

A) A kosár tartalmának ellenőrzése menüpont alatt jelennek meg összesítve a Megrendelő által kiválasztott (kosárba tett) termékek. Ezen menüpont alatt meg lehet változtatni a Megrendelő által kért mennyiséget, valamint lehetőség van a kosárból tételeket kivenni. A változtatás után a kosár tartalma azonnal frissül és kikerül belőle a kivett termék.
 
B) Szállítási cím kiválasztás
Ebben a lépésben választja ki a Megrendelő azt a címet, amelyre a rendelést szeretné megkapni. Amennyiben a Megrendelő vidéki szállítási címet választ, de vannak „Csak Budapesten” logóval ellátott termékek a kosarában, erről a pontról nem lesz lehetősége tovább lépni, amíg ezeket a termékeket nem veszi ki a kosarából.

C) Fizetési mód és szállítási idő kiválasztása
Ebben a lépésben a kiválasztott szállítási címnek megfelelő fizetési módok közül kell kiválasztani a Megrendelőnek leginkább megfelelő opciót. Vidéki szállítás esetén a rendelés értékét a futárnál készpénzben lehet kiegyenlíteni. Budapesti kiszállítás esetén lehetőség van átvételkor készpénzben vagy bankkártyával fizetni, Szolgáltató kiszállítói hordozható POS terminállal rendelkeznek.

D) Összegzés
Ebben a lépésben Megrendelő ellenőrzi az adatok helyességét, illetőleg a megrendelés adatait, továbbá megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez. A „vásárlás véglegesítése” gombra kattintva Megrendelő elküldi a megrendelést, ezt követően megjelenik a rendelés adatlapja, illetőleg a rendszer automatikus, visszaigazolásnak nem minősülő rendszerüzenetet küld a Megrendelő részére.

E) Visszaigazolás
Ebben a pontban a már leadott rendelés részletei találhatók, ezt az oldalt igény szerint ki lehet nyomtatni.
A megrendelés után Szolgáltató ellenőrzi, hogy minden megrendelt termék rendelkezésre áll-e. Amennyiben igen, akkor megküldi a rendelésről szóló visszaigazoló e-mailt. Ezen e-mail kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet. Amennyiben a rendelés egy vagy több tétele nem teljesíthető, Szolgáltató telefonon felveszi Megrendelővel a kapcsolatot, melynek keretében Megrendelő eldöntheti, hogy az ajánlott helyettesítő termékek megfelelőek-e vagy az eredeti rendelés szerinti, de hiányzó tételek nélkül kívánja véglegesíteni a rendelést.
 
6. Az árak
 
A terméklistában és a termék adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amely a megrendelés időpontjában érvényes, és amely az ÁFÁ-t tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Culinaris Kft. kötelezi magát arra, hogy a megrendelt terméket – a jelen szerződési feltételekbe foglalt kivételekkel – a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás – mely nem azonos a vásárlást követően a rendszer által küldött automatikus üzenettel – is tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruház rendszere által a megrendelést követően küldött automatikus rendszerüzenet nem minősül a Megrendelő által közölt szerződéses ajánlat Szolgáltató általi elfogadásának, az automatikus rendszerüzenet nem tekinthető a Szolgáltató nyilatkozatának, így azzal a felek között a vásárlási szerződés nem jöhet létre. A Megrendelő ajánlatát Szolgáltató joghatályosan a megrendelés visszaigazolása tárgyában, az automatikus rendszerüzenetet követően megküldött nyilatkozatban (a továbbiakban: visszaigazolás) fogadhatja el. A visszaigazolás kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet. Megrendelő a fentieket jóváhagyólag tudomásul veszi.
 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék ára nem tartalmazza a hozzá tartozó göngyöleget (üveg, rekesz, stb.), továbbá a csomagolás és a szállítás költségét.
 
Akciós termék esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről a megadott e-mail címre a Szolgáltató a Megrendelőnek értesítést küld.
 
7. Felelősségvállalás, fizetés, szállítás
 
7.1. A Szolgáltató köteles az utánvéttel megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt, a Megrendelő által a megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a megrendelésen megjelölt szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőben eljuttatni.
 
Amennyiben a visszaigazolt megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelőt az általa a megrendelésben feltüntetett e-mail címen vagy a megrendelésben megadott telefonszáma útján értesíteni.
 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az akár nála, akár a forgalmazóinál fellépő áruhiány miatt nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből fakadó kárért. Megrendelő Szolgáltató ezen tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.
 
7.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelése leadása ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő a megrendelésének a leadásával (lásd 5/D) pontot) jelen szerződéses feltételeket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, hogy azok be nem tartása esetén szerződésszegést követ el, amelyért felelősséggel tartozik.
 
Kiszállítás esetén Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat a visszaigazolt megrendelést a Megrendelő által megadott szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül kézbesíti. A kiszállítási szolgáltatás díját – a megrendelés értékétől és a kiszállítási címtől függően – a www.culinaris.hu honlapon közzétett táblázat tartalmazza. Megrendelő Szolgáltató kiszállítással kapcsolatos tájékoztatását kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi.
 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a feltüntetett kiszállítási díj vidékre történő rendelés esetén kizárólag 20kg-ot (ideértve a termékek bruttó súlyát és a megfelelő szállításhoz esetlegesen szükséges további csomagolás súlyát) nem meghaladó rendelésekre vonatkozik. A 20kg-ot meghaladó rendelések szállítási díját Szolgáltató esetenként egyénileg határozza meg, melyről Megrendelőt a megrendelés leadását követően külön értesíti. A külön értesítést követően Megrendelő haladéktalanul közölt írásbeli jognyilatkozatával (ideértve a fax és e-mail útján tett jognyilatkozatot is) jogosult elállni a vásárlási szerződéstől.
 
A Megrendelő köteles a visszaigazolt rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldeményeket átvenni és annak ellenértékét a megrendelés visszaigazolásban feltüntettek szerint Szolgáltatónak megfizetni. Vidéki szállítás esetén a rendelés értékét a futárnál készpénzben lehet kiegyenlíteni. Budapesti kiszállítás esetén a megrendelő választása szerint lehetőség van átvételkor készpénzben vagy bankkártyával fizetni, szolgáltató kiszállítói hordozható POS terminállal rendelkeznek.
Szolgáltató az alábbi településekre szállít: Budapest, Budaörs, Budakeszi, Budajenő, Budakalász, Alsónémedi, Csömör, Fót, Gyömrő, Gyál, Halásztelek, Nagykovácsi, Pomáz, Solymár, Remeteszőlős, Dunaharaszti, Telki, Törökbálint, Üllő, Vecsés, Mogyoród, Ecser, Érd, Dunakeszi. A felsorolásban nem szereplő településekre Szolgáltató szerződött futár partnere kézbesíti a csomagokat.
 
A megrendelés átvételekor Megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy az általa rendelt termék került-e átadásra, továbbá köteles meggyőződni annak rendelése szerinti mennyiségéről, valamint a minőségéről. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék rendeléssel egyezőségét, továbbá a mennyiségi és minőségi megvizsgálás tényét Megrendelő a szállítólevél általa történő aláírásával igazolja. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el, esetleges kifogása esetén Megrendelő köteles a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét kérni.
 
A Megrendelő a megrendelt küldemény átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg.
 
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelés átvétele Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, az ebből eredő költségeket (szállítási, csomagolási, stb.) Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak, Megrendelő köteles továbbá ezen felül a termék megrendelés visszaigazolásában feltüntetett vételárának megfelelő összeget Szolgáltatónak kötbér jogcímén megfizetni.
 
8. A szerződés hatálya
 
Jelen szerződés az egyéni vásárló vonatkozásában az általa a www.culinaris.hu oldalon történő regisztrációval lép hatályba és – amennyiben jelen szerződéses feltételek eltérően nem rendelkeznek – a regisztráció törléséig hatályos. Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése esetén, a törlésig már visszaigazolt megrendelésre a jelen szerződéses feltételek az irányadók.
 
A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl.
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.
 
A megrendelés visszaigazolására haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül kerül sor. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására 48 órán belül nem kerül sor, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
 
9. Reklamáció, panaszügyintézés
 
Amennyiben az átvett termék bizonyíthatóan gyártási hibás vagy az a szállítás során sérült, a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. A hiba keletkezése időpontjának bizonyítása a Megrendelőt terheli, kivéve amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedően másképpen nem rendelkeznek. Amennyiben a kicserélésre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételár kerül visszafizetésre. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A szállítás során sérült termékek esetében szükséges mellékelni a szállító jegyzőkönyvét, amelyben a kézbesítő elismeri, hogy a csomagot sérülten adta át. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy jegyzőkönyv hiányában a reklamációt a Szolgáltató nem fogadja el.
A termék átvételét követően Megrendelő az esetleges minőségi reklamációt köteles haladéktalanul jelezni e-mailban a webshop@culinaris.hu  e-mail címen vagy telefonon a 06-1/345-0777-es számon.
Szolgáltató a webshop@culinaris.hu e-mail címen vagy 06-1-345-0777-ess  telefonszámon érkezett panaszokat legkésőbb annak a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a további jogorvoslati lehetőségekről.
 
10. Elállás
 
A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt és a nagykereskedőnek nem minősülő céget elállási jog nem illeti meg.
 
Fogyasztónak minősülő természetes személyek esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók, mely jogszabály 2. § l) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre. Így az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékek vonatkozásában nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.
 
A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyéb termék esetében a fogyasztó a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállásra vonatkozó szándékát a vevő köteles e-mailben, a webshop@culinaris.hu e-mail címre bejelenteni.
Vásárlástól való elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, ideértve a termékek visszajuttatásának költségeit is. A termék kiszállításának és visszajuttatásának a költsége a fogyasztót terheli. Utánvéttel a Szolgáltató a terméket nem veszi vissza.
Amennyiben a termék használt, a Culinaris Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését, továbbá követelheti a használat folytán a termékben bekövetkezett értékcsökkenés megtérítését.
 
Megrendelő jogvita esetén jogosult az illetékes Békéltető Testülethez fordulni.
 
 
11. Árváltozás és egyéb technikai hibák
 
A Culinaris Kft. fenntartja magának a jogot minden nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint az árváltoztatásra.
 
Culinaris Kft. a megrendelés visszaigazolását követően csak abban az esetben jogosult a megrendelt termék vételárának módosítására, amennyiben azt a megrendelés visszaigazolása és a visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő között bekövetkezett jogszabály módosítás (pl. adóváltozás) indokolja.
A webáruházban található termékek a készlet erejéig biztosíthatóak.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruház működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, tévesen megjelent árakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Culinaris Kft. fenntartja magának a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.
 
12. Adatvédelem
 
A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatása az alábbi linken érhető el:
http://www.culinaris.hu/content/adatvedelem
 
Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés a megrendelő hozzájárulásán alapul, a regisztráció bármikor visszavonható. A megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok és a megrendelő lakcíme tekintetében az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezésein is alapul.
 
A regisztráló személy hozzájárulhat ahhoz, hogy a Culinaris Kft. hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről. Megrendelő jogosult ezen hozzájárulását bármikor visszavonni, tudomásul veszi továbbá Megrendelő Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint a Szolgáltató által küldött hírlevelekben lehetőség van a további hírlevelekről történő leiratkozásra. Ebben az esetben a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonását követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, illetőleg törli az adott felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
Az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.
A személyes adatok adatkezelője kizárólag a Culinaris Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatfeldolgozót Szolgáltató nem vesz igénybe. Szolgáltatót, illetőleg az adatkezelési folyamatban résztvevő munkavállalóit az e körben tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelés időtartama a felek közötti szerződéses kapcsolat fennállása, illetőleg annak megszűnését követően a jogszabályi előírásoknak (pl.: számviteli jogszabályok) megfelelő időtartam. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően a tárolt adatokat a Szolgáltató felhasználhatatlanná teszi és törli kereskedelmi nyilvántartásaiból.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 2011. évi CXII. tv (Infotv.) 6. § (5) bekezdése szerint: ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
Az adatkezelés célja elsődlegesen a jelen szerződéses feltételekben meghatározott szerződés megkötésének, teljesítésének és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítésének biztosítása, valamint a Megrendelő jogainak védelme, másodlagosan statisztikakészítés és az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése. A statisztikai célú adatfeldolgozás, azaz a statisztika készítés célja csak a rendszer elsődleges céljainak megvalósulása érdekében, vagy az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése érdekében történhet. A minőségbiztosítási célú adatkezelést felhasználó írásban a webshop@culinaris.hu e-mail címen bármikor megtilthatja.
 
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolható össze a felhasználók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem pedig más az internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
Megrendelő tudomásul veszi az alábbiakat:
-          Szolgáltató erre irányuló kérése esetén tájékoztatást nyújt részére személyes adatai kezeléséről
-          kérheti a Szolgáltatótól megadott személyes adatainak a helyesbítését
-          kérheti a Szolgáltatótól személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy – a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – szeszesital rendelése esetén annak átvételére kizárólag 18. életévét betöltött személy jogosult, e körben a termék átvételekor a szállító jogosult a terméket átvevő életkorának ellenőrzésére.
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a szeszes ital átvételére a Megrendelő által kijelölt személy nem töltötte be a 18. életévét és ezen okból kifolyólag a megrendelt szeszes ital Szolgáltatóhoz való visszaszállítása válik szükségessé, a visszaszállítás és az újbóli kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli.
 
Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a jelen szerződési feltételek alapján létrejött szerződés interneten kötött, de alá nem írt szerződésnek minősül, melynek tartalma a Szolgáltató által archiválásra kerül, az utólagosan hozzáférhető és visszakereshető.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés nyelve a magyar, kivéve, ha a Megrendelő – egyedi beállítást követően – az angol nyelvet választja a szerződés nyelvének.
 
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
szabályzat elfogadása