Hatályos: 2022. 04.07-től visszavonásig. 

 

Culinaris Retail Kft. Törzsvásárlóira vonatkozó szabályok

 

A Culinaris Retail Kft. törzsvásárlói kártya (Culinaris Gourmet Club) programjának leírása:

A törzsvásárlói kártya program megteremtője és a szabályozás megalkotója: Culinaris Retail Kft. (a továbbiakban: Culinaris) 

A programban való részvétel feltétele, törzsvásárlói kártya igénylés vagy a culinaris.hu weboldalon való Gourmet Club regisztráció (a továbbiakban Törzsvásárlói Kártya).

 

Kártyaigénylés módja: 

Vásárlás valamelyik üzletünkben

Törzsvásárlói Kártya regisztráció üzleteinkben 

A helyszínen átadásra kerül az egyéni vonalkóddal ellátott Törzsvásárlói Kártya

A Törzsvásárlói Kártyát A törzsvásárlói kártya megjelenési formája, képes plasztik kártya, egyéni QR kóddal ellátva. 

Regisztráció módja:

A culinaris.hu weboldalán a Gourmet Club menüpont alatt, vagy a főoldalon az adatok megadása, majd a csatlakozásra kattintás.

Régi törzsvásárlói programunk résztvevői is kötelesek Új Törzsvásárlói Kártyát igényelni, erre bármelyik üzletünkben lehetőségük van, a régi kártyák által biztosított kedvezmények 2022. 04. 30-val hatályukat vesztik. A régi törzsvásárlói programban szerzett 2021. utolsó negyedévre és 2022. első negyedévére vonatkozó kedvezmények, valamint a korábbi időszakról felhalmozott egyenlegen szereplő összeg ajándékutalvány formájában kerülnek megtérítésre, amely ajándékutalványokat a Vásárló 2022. augusztus 31. napjáig használhatja fel. Amennyiben a törzsvásárló program résztvevője egy éve nem bonyolított üzleteinkben vásárlást, a régi Kamra egyenlege automatikusan törlődik és nem jogosult utalványra.

 

Felhasználás köre: 

A Culinaris üzleteiben (a továbbiakban üzlet/üzletek) és a www.culinaris.hu oldalon elérhető webshop-ban (a továbbiakban webshop) történő vásárlás során használható fel.

A Törzsvásárlói Kártya a Culinaris által adott időszakra meghirdetett, a vásárlásból %-ban meghatározott mértékű kedvezményt biztosítja.

A Törzsvásárlói Kártya igénylése és a használatával történő vásárlás a Culinaris által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.

A Törzsvásárlói Kártya visszavonásig érvényes.

A Culinaris – egyoldalú döntése alapján - jogosult bármikor megszüntetni a Törzsvásárlói Kártya által biztosított kedvezményeket, amiről a Kártyabirtokosok számára előzetes értesítést küld (amennyiben rendelkezésre áll email cím) emailben, weboldalán és az üzletekben közzétett tájékoztató útján.

A Törzsvásárlói Kártya igénylése, vásárlók általi használata során, a Törzsvásárlói Kártya teljes érvényességi ideje alatt a Culinaris a vonatkozó adatvédelmi szabályokat figyelembe veszi és betartja.

 

A Culinaris Gourmet Club Törzsvásárlói Kártyára jogosultak:

 

A részvételre minden Vásárló jogosult, aki Törzsvásárlói Kártyát igényel vagy a culinaris.hu weboldalon regisztrál a Gourmet Clubba. 

A Törzsvásárlói Kártyát igényelni, az üzletekben személyesen lehet. A Törzsvásárlói Kártya az igényléskor, azonnal aktiválásra kerül. Az aktiváláskor a kártyán található QR kód megfelelően hozzárendelődik a vásárló által az igényléskor megadott személyes adataihoz. A vásárló adatai közül a Törzsvásárlói Kártya igénylésekor a neve, email címe, telefonszáma, lakcíme, születési ideje kerül rögzítésre. Online regisztráció esetén a Vásárló online QR-kódját megtalálha a GOurmet Club profiljában, plasztik kártyát nem szükséges igényelnie, de amennyiben szükségesnek érzi, üzleteinben teheti meg.

Törzsvásárlói Kártyát a 18. életévüket betöltött Vásárlók igényelhetnek.

A Törzsvásárlói Kártya igénylésekor ÁSZF-ünk és GDPR-unk kerül aláírásra és kollégáink online regisztrálják a tagokat. Az aláírással a Vásárló megerősíti, hogy a programban saját akaratából részt kíván venni, hogy megismerte a Törzsvásárló Kártya igénylésére vonatkozó feltételeket, hogy elolvasta a tájékoztatót és, hogy elfogadja személyes adatainak kezelését, ami Törzsvásárlói Kártya használatához szükséges.

 

A Culinaris Gourmet Club Törzsvásárlói Kártya használatának feltételei: 

 

A Törzsvásárlói Kártya visszavonásig használható. A Törzsvásárlói Kártya az üzletekben történő, vagy a későbbiekben a webshop-ban történő vásárláskor használható és jogosít kedvezményre.

Regisztráció alkalmával a vásárló az alap (entré) 0% kedvezményre jogosító csoportba lép. A Törzsvásárlói Kártya felmutatásával folytatott vásárlások esetén, a vásárlások értéke összeadódik. Amennyiben a Vásárló költése a 250.000.-Ft értékű határt eléri, úgy automatikusan az 5% kedvezményre jogosító (explorer) csoportba kerül. Vásárló 600.000.-Ft értékű költése esetén automatikusan a 7% kedvezményre jogosító (pro) csoportba kerül, majd Vásárló az 1.500.000.-Ft értékű költése esetén automatikusan a 10% mértékű kedvezményre jogosító (gastronomer) csoportba kerül. A Culinaris fenntartja a jogot, hogy saját mérlegelési joga alapján kiemelt kategóriába tartozó Vásárlói részérére, egyéb csoportot alakítson ki és a biztosított kedvezményeket egyoldalúan határozza meg a kiemelt kategóriába tartozó Vásárlók részére

A kedvezményre jogosultság alkalmanként felülvizsgálatra kerül, azon Vásárló, akinek a költése a kedvezményre jogosultság megszerzésének napjától, a következő év fordulónapjáig nem éri el a kedvezményre való jogosultság alsó határát jelentő értéket, úgy az adott kedvezményes csoportból kiesik és az aktuális költésének megfelelően kerül ismételten besorolásra. 

Régi törzsvásárlói kártya programban résztvevők, az új Törzsvásárlói Kártya program indulását megelőző, elmúlt egy éven belüli költésük értéke alapján kerülnek a fent nevezett és meghatározott mértékű kedvezményt biztosító csoportokba beosztásra. 

 

Az adott kedvezmény mértékéről a pénztári nyugta, webshop-ban történt vásárlás esetén a Gorumet CLub profil ad tájékoztatást.

 

Culinaris fenntartja a jogot, hogy a gazdasági változásokat követve, a vásárlási limit összegét, % kedvezmény értékét, vagy az egyes kedvezménycsoportokba való átkerülés szabályait egyoldalúan módosítsa, visszavonja erről megfelelő módon értesíti vásárlóit, (amennyiben rendelkezésre áll email cím) emailben, weboldalán és az üzletekben közzétett hirdetmény útján.

 

A Törzsvásárlói Kártya igénylésekor a kártyához rendelt személy jogosult a Törzsvásárlói Kártyát használni, amennyiben bizonyosságot nyer, hogy nem a jogosult használja a Törzsvásárlói Kártyát, úgy Culinaris jogosulttá válik az adott Törzsvásárlói Kártyát visszavonni, ezáltal a Törzsvásárlói Kártya jogosultja elveszíti kedvezményre való jogosultságát. 

 

A Törzsvásárlói Kártya Culinaris általi elfogadásának feltétele, hogy azt a vásárló az üzletben történő vásárláskor felmutassa és az adatait az üzletben értékesítő személyzet scaner segítségével beolvassa, webshopon történő vásárlás esetében, az adatok automatikusan összerendelésre kerülnek és mind a kedvezmény, mind pedig a vásárlás értéke automatikusan rögzítésre kerül. A vásárlási kedvezmény alkalmazandó mértékére, minden esetben a Culinaris saját rendszerében rögzített és nyilvántartott adatok az irányadóak.

 

Amennyiben a Culinaris úgy dönt, hogy a Törzsvásárlói Kártyával biztosítható kedvezményeket visszavonja, azokat megszünteti, erről 30 nappal korábban értesíti a vásárlóit, (amennyiben rendelkezésre áll email cím) email-ben, weboldalán és az üzletekben közzétett hirdetmény útján. 

 

A Törzsvásárlói Kártya elvesztése esetén, a vásárló az elvesztést, megsemmisülését, megrongálódását köteles jelenteni a Culinaris részére. Az elveszett Törzsvásárlói Kártya megsemmisítésre kerül, vásárló új Törzsvásárlói Kártyát kap, amihez a korábbi kártya adatai hozzárendelésre kerülnek. Culinaris nem felel az elveszett kártyával elkövetett visszaélésekért, vagy bármely esetlegesen felmerülő kárért, ami a Törzsvásárlói Kártya elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt vásárlót éri.

 

Panaszait és egyéb bejelentéseit az alábbi email címen teheti meg: 

Email: webshop@culinaris.hu

A Törzsvásárlói Kártya jogosultja adatainak kezelése:

Culinaris Retail Kft.

Culinaris a Törzsvásárlói Kártya igénylésekor megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltétel szerint használja. A Törzsvásárlói Kártya igénylésével egyidejűleg a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Culinaris, illetve alvállalkozója a Törzsvásárlói Kártya igénylése, használata során felhasználja, feldolgozza, tárolja, annak érdekében hogy a Törzsvásárlói Kártya által biztosítható kedvezményeket megfelelően biztosítani, illetve az esetleges vásárlói panaszokat megfelelően rendezni tudja. 

Culinaris a rögzített adatokat felhasználja annak érdekében is, hogy a vásárlók vásárlási szokásait kiértékelje, a Törzsvásárlói Kártyaprogramot hatékonyabbá tegye, a vásárlók igényeinek magasabb szinten történő kielégítése érdekében történik, valamint új lehetőségekről, kedvezményekről történő értesítés érdekében használja fel.

Vásárló a kártyaigénylő felület kitöltésével és az ASZF, GDPR elfogadó aláírásával járul hozzá, hogy a Culinaris a meghatározott adatait, a fent leírt körben és módon felhasználhassa, valamint az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe. (Culinaris az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározza az adatok feldolgozásában részt vevő egyéb szervezeteket). Culinaris a vásárló adatait kizárólag a Törzsvásárló Kártya érvényességének időtartama alatt használhatja és kezelheti, a Törzsvásárlói Kedvezmények visszavonását követő 15 napon belül az adatok törlésre kerülnek. Az adatok értékesítés érdekében történő továbbadására nem kerül sor.

 

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban, a vásárló írásban, a meghatározott módon küldött levelében visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, úgy a visszavonás a Törzsvásárlói Kártya használatára és az azzal kapcsolatosan járó kedvezményekről való lemondást is jelenti.